Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte 25 april 2019. Utvärdering av biokompabilitet
 
 
Vi startar med gemensam lunch och fortsätter med en kort översikt av standarder och regelverk som påverkar kraven på biokompatibilitet.
Vi kommer bl.a beröra förändringarna i den nya utgåvan av ISO 10993-1 som publicerades 2018.
Materialen som är i kontakt med människokroppen, behöver väljas utifrån olika säkerhetsparametrar men kan ändå behöva testas i den färdiga kompositionen.
Vi pratar om hur materialval och utvärdering kan genomföras och dokumenteras.
Har ni tillräckliga kunskaper och dokumentation om materialen i era produkter? Och hur gör ni när ni utvärderar material? Kanske är det dags att få en uppdatering när det gäller biokompatibilitet?
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se