Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum Träff 9 maj 2019. Evidensstrategi och uppföljning av klinisk data
 
 
Mediteq Forum gästas av Dr Isis Amer-Wåhlin, överläkare och docent från Karolinska Institutet som tillsammans med Sofia Blad från Mediteq delar med sig av sina erfarenheter inom området evidens-strategi och eftermarknadsuppföljning, dvs PMCF enligt MDR.
Under träffen resonerar vi kring behovet av kliniska studier och andra vägar att genomföra datainsamling för medicintekniska produkter i användning.
Vi tittar även närmare på när insamling av kliniska data jämställs med forskning och kräver etikprövning samt hur man på bästa sätt kan dra nytta av befintliga data i vården och hur den står sig i evidenshierarkin.
Och allt med syftet att se till att det finns tillräckligt med kliniska data insamlat och dokumenterat för att visa att produkten är kontinuerligt säker och har fortsatt accepterad/god prestanda.
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se