Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte - Håll riskhanteringen ajour - Hur då?
 
 
När: november 2019, kl.12.00-17.00
Var: Jonsereds Herrgård
Anmälan: öppnas i augusti
Vi tar upp ämnet riskhantering, alltid aktuellt men uppfattas oftast som komplext och svårt. Nu finns det nyheter i den 2019 år uppdaterade version av ISO 14971.
Kan detta gör arbetet lite enklare?
Vi tittar även på helhetssynen, samarbetet mellan olika funktioner samt olika informationskällor som kan behövas.
För att delta behöver du ha erfarenhet kring riskhantering, antingen på ett övergripande nivå som projektledare, samordnare eller på en mer detaljerad nivå som kvalitetsingenjör, regulatorisk handläggare eller specialist.
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se