Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Erfarenhetsutbyte Hur går det med införandeprojekten för MDR och IVDR?
 
 
Nu är det halva tiden kvar, dvs 1,5 år tills många av kraven som de nya regelverken ställer på tillverkare och aktörer inom medicinteknikbranschen ska följas Hur långt har ni kommit och vilka områden brottas ni mest med? När är er revision enligt nya ISO 13485:2016 planerad? Eller är den redan genomförd?
Vi startar med gemensam lunch och en kort översikt av de nya och förändrade kraven inom regelverken MDR och IVDR och fortsätter med gruppdiskussioner inom de områden deltagarna anger i enkäten.

När: 4 december 2018, kl 13-17
Plats: Jonsereds Herrgård
Program: kommer snart
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se