Services   |   About us   |   News   |   Contact
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte - Drunknar ni också i övergången till MDR/IVDR?
 
 
När: november 2019, kl.12.00-17.00
Var: Jonsereds Herrgård
Anmälan: öppnas i augusti
Ny chans att delta på uppskattat erfarenhetsutbyte kring övergången till MDR/IVDR!
För att delta behöver du ha deltagit i arbetet med att införa de nya regelverkskraven, antingen på en övergripande nivå som projektledare,
samordnare eller på en mer detaljerad nivå som kvalitetsingenjör, regulatorisk handläggare eller specialist.
Nu är det endast 6 månader kvar tills många av kraven som de nya regelverken ställer på tillverkare och aktörer inom medicinteknikbranschen ska följas. Hur långt har ni kvar?
Vi startar med gemensam lunch och en kort översikt av kraven i MDR och IVDR, samt uppdateringar och förtydliganden som finns tillgänglig. Vi fortsätter eftermiddagen med gruppdiskussioner inom de områden deltagarna anger i enkäten.
 
Sign up for
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se