Services   |   About us   |   News   |   Contact
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte Klinisk utvärdering - Är den tillräckligt bra?
 
 
2020-04-23

Vi inleder förmiddagen med välkomstfika och fortsätter med en kort introduktion till gällande krav på insamling av klinisk data för medicintekniska produkter, utvärdering och tillhörande dokumentation.
Vi utgår från kraven i MDR (2017/745) och nuvarande MDCG guider för ekvivalensbedömningar (MDCG 2020-5) och äldre (legacy) produkter (MDCG 2020-6). Frågor och erfarenheter samlas in i förväg.
OBS! För att delta behöver du ha erfarenhet av arbete med klinisk datainsamling, sammanställning, analys eller granskning av kliniska rapporter som QA/RA, produktägare, produktutveckling eller ur marknadsperspektiv.
När: 24 september 2020, kl. 8.30-13.30 (inklusive lunch)
Plats: Jonsereds Herrgård, Jonsered
Program: kommer i augusti
Anmälan: via länk
 
Sign up for
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se