Services   |   About us   |   News   |   Contact
Latest news from Mediteq and Mediteq Forum 
 
2018-09-27
Park Annual 2018
Read more
2018-10-04
Träff MDSAP - För vem då?
Read more
2018-12-04
Erfarenhetsutbyte - Hur går det med införandeprojekten för MDR och IVDR? Read more
2018-04-23
Helen Sandelin är utbildningsledare på Vitalis. Read more
2018-03-22
Teknisk Dokumentation - Vän eller fiende? Read more

Mediteq skänker en julgåva till Läkare utan gränser. Read more


2017-10-31
Mediteq höll i utbildning i Riskbaserat införande av MDR och IVD. Read more
2017-09-21
Helen Sandelin föreläsare till MedTech Wests lunchseminarie.
Read more
2017-09-05
Patientdata och informations-
säkerhet. Read more

2017-08-11
Nu är alla gäster till temadagen 5/9 klara. Se uppdaterat program
2017-05-16
Vinnaren av boken Leading change presenterades på vår Mediteq Forum träff den 16 maj. Read more

2017-04-19
Hur tar vi vara på våra misstag? Komplexa frågor behandlas under Erfarenhetsutbyte med Mediteq Forum. Read more
2017-03-20
Verkliga fall kring materialval och säkerhetsutvärdering väntade deltagarna på Mediteq Forum.
Read more
 
2018-10-04
Mediteq Forum träff - MDSAP
Read more
2018-11-13
Träff UDI - Globalt eller lokalt?
Read more
2018-06-08
Mycket uppskattad träff i Mediteq Forum 24/5. Read more

2018-04-10

Mediteq Forum gästades 22/3 av Sofia Blad från Intertek. Read more
2018-02-27
Givande diskussioner på erfarenhetsutbyte Användarvänlighet. Read more
2017-12-05
Årets sista Erfarenhetsutbyte i Mediteq Forum, Att skriva klinisk utvärdering. Read more
2017-11-03
Uppskattat Erfarenhetsutbyte bjöd på spännande diskussioner. Read more

2017-10-25
Vinnare i vår tävling på Park Annual 2017. Read more

2017-09-27
Mediteq utställare på Park Annual 2017 - Life Science event.
Read more
2017-08-11
Nu är alla gäster till temadagen 5/9 klara. Se uppdaterat program
2017-06-28
Utbildning - Riskbaserat införande av nya regelverken MDR och IVDR. 28-29 september 2017 Göteborg.
Read more
2017-05-16
Klinisk utvärdering från Anmälda Organs perspektiv. Read more


2017-04-20
Lyckat frukostseminarie där Helen Sandelin pratade nya krav inom medicinteknik hos Sahlgrenska Science Park. Read more
 
Select a News and read about everything exciting Mediteq and Mediteq Forum do.
Sign up for
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se