Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum - Kompetens är kunskap och erfarenhet i kombination
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare, konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Forumet fokuserar på kvalitet och lagkravsfrågor (regulatory affairs) för medicintekniska produkter och IT-system.
Syftet är att skapa en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer aktiva inom medicinteknik.
Mediteq Forum arrangerar alla sina aktiviteter i Göteborgsområdet.
Ladda ner informationsblad om Mediteq Forum.
Är inte ert företag/er organisation medlem i Mediteq Forum? Skicka en förfrågan till forum@mediteq.se
 
Anmälan och program till kommande aktiviteter:

2019-07-03
Mediteq Forum Träff 3 oktober 2019. Gå i fängelse utan att passera gå... Chansar ni eller har ni koll på era avtal och ert juridiska ansvar?
Läs mer
2019-07-03
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte november 2019. Drunknar ni också i övergången till MDR/IVDR? Hur går det NU då? Läs mer
2019-07-03
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte november 2019. Håll riskhanteringen ajour - Hur då? Läs mer
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se