Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum - Kompetens är kunskap och erfarenhet i kombination
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare, konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Forumet fokuserar på kvalitet och lagkravsfrågor (regulatory affairs) för medicintekniska produkter och IT-system.
Syftet är att skapa en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer aktiva inom medicinteknik.
Mediteq Forum arrangerar alla sina aktiviteter i Göteborgsområdet.
Vill ni delta på någon av de kommande aktiviteterna i Mediteq Forum?
Se "Läs mer" för varje specifik aktivitet.
Är inte ert företag/er organisation medlem i Mediteq Forum? Skicka en förfrågan till forum@mediteq.se
 
Anmälan och program till kommande aktiviteter:

2018-02-27
Erfarenhetsutbyte - Användarvänlighet - Hur visar vi det? Läs mer
2018-03-22
Teknisk Dokumentation - Vän eller fiende? Läs mer


Arkiv - Genomförda aktiviteter
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se