Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum - Kompetens är kunskap och erfarenhet i kombination
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare, konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Forumet fokuserar på kvalitet och lagkravsfrågor (regulatory affairs) för medicintekniska produkter och IT-system.
Syftet är att skapa en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer aktiva inom medicinteknik.
Mediteq Forum arrangerar alla sina aktiviteter i Göteborgsområdet.
Ladda ner informationsblad om Mediteq Forum.
Är inte ert företag/er organisation medlem i Mediteq Forum? Skicka en förfrågan till forum@mediteq.se
 
Kommande aktiviteter:

Mediteq Forum Träff - Ledningssystem i molnet eller eQMS? 24 november 2020. Läs mer
2020-10-09
Mediteq Forum Innovation -
Webinar 27 oktober 2020. CE-märkning för innovatörer och entreprenörer. Arbetar du med innovation och nya tekniska idéer för vården? Då är detta en aktivitet för dig! Läs mer
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte 24 september 2020. Klinisk utvärdering - Kronan på verket? Läs mer
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte - Klinisk data för mjukvara - MDR eller IVDR. 24 september 2020. Läs mer
Mediteq Forum Träff - Samarbete med anmält organ. 22 oktober 2020. Läs mer
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se