Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum - Kompetens är kunskap och erfarenhet i kombination
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare, konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Forumet fokuserar på kvalitet och lagkravsfrågor (regulatory affairs) för medicintekniska produkter och IT-system.
Syftet är att skapa en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer aktiva inom medicinteknik.
Mediteq Forum arrangerar alla sina aktiviteter i Göteborgsområdet.
Ladda ner informationsblad om Mediteq Forum.
Är inte ert företag/er organisation medlem i Mediteq Forum? Skicka en förfrågan till forum@mediteq.se
 
Kommande aktiviteter:

Mediteq Forum Digital Träff- IVDR - Nya regelverket för In Vitro diagnostiska medicintekniska produkter 8 december 2020. Läs mer
2020-10-28
Mediteq Forum Träff - Ledningssystem i molnet eller eQMS? 24 november 2020. Läs mer
2020-10-09
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte 24 september 2020. Klinisk utvärdering - Kronan på verket? Läs mer
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte - Klinisk data för mjukvara - MDR eller IVDR. 24 september 2020. Läs mer
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se