Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Kompetens   |   Konsulter   |   Kundprojekt   |   Jobba hos oss
Ascom   |   Vitrolife   |   Mölnlycke Health Care
Mölnlycke Health Care - Strukturerade arbetssätt och enklare samarbeten
 
Mediteq har levererat processkartläggning för affärsenheten ProcedurePak, samt infört processerna i organisationen och ledningssystemet. Affärsenheten producerar sterila operationsset och uppdraget innebar arbete i Sverige och Tjeckien tillsammans med den internationella ledningsgruppen. Detta resulterade i ett mer strukturerat arbetssätt och en tydligare ansvarsfördelning inom enheten, särskilt för de aktiviteter som relaterar till produktsäkerheten.
Mediteq bidrog även till att slutföra FRISK, vilket var ett globalt projekt med målet att införa en modell för riskhantering av produkter, processer och projekt som harmoniserar med standarder inom området (ISO 14971).
Mediteqs arbete gör att Mölnlycke Health Care kan arbeta mer förebyggande med riskhantering och att alla medarbetare, oavsett var i koncernen de finns, utgår från samma grundmodell, vilket i slutändan bidrog till ett smidigare samarbete inom koncernen.
 
Mölnycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter och servicelösningar för operation och sårbehandling för den professionella hälsosektorn.
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se