Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Stort intresse för Evidensstrategi och uppföljning av klinisk data
 
2019-05-17

Den 9 maj genomförde Mediteq Forum en fullsatt träff i Evidensstrategi och uppföljning av klinisk data.
Mediteq Forum gästades av Dr Isis Amer-Wåhlin, överläkare och docent från Karolinska Institutet som tillsammans med Sofia Blad från Mediteq delade med sig av sina erfarenheter inom området evidensstrategi och eftermarknadsuppföljning, dvs PMCF enligt MDR.
Under träffen resonerade vi kring behovet av kliniska studier och andra vägar att genomföra datainsamling för medicintekniska produkter i användning.
Citat från dagen
"Öppet tillåtande klimat"
"Specifika delar i det nya regelverket känns nu faktiskt mycket mer logiskt än vad jag tidigare upplevt"
"Tänk mer kreativt kring klinisk uppföljning"
"Kunniga föreläsare"
"Alternativa metoder för PMCF, finns och bör användas"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se