Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mycket uppskattad träff - Goda leverantörsrelationer 24 maj 2018
 
Mediteq Forum gästades av Martin Gustavsson från Breas och Ingvar Gradén från Wellspect Healthcare. De delade med sig av sina erfarenheter inom inköp och leverantörshantering.
Presentationer kring leverantörsutvärderingar och kriterier för detta samt när och hur ofta revisioner hos leverantörer är nödvändiga?
Avtal, information och kommunikation - Hur dokumenteras detta enklast? Uppföljning och kontinuerlig utvärdering?
Vi hade gruppdiskussioner gällande funderingar kring avtal, när skapas ett avtal? Vilka sorters avtal finns det?
Samt diskussion kring vilka kriterier skall man betrakta vid val av leverantör?
Dagens citat
"Tips på standardavtal och avtalshantering."
"Bra och intressanta aspekter."
"Mycket bra överlag."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se