Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum genomförde sin första digitala träff - UDI for rookies: Vad är UDI och varför?


 
2020-06-12

Stort intresse med många anmälningar och stort flöde i chatten kring ämnet.
Dagen till ära hade vi nöjet att lyssna till riktiga experter på ämnet UDI: Jenny Wennerberg jobbar till vardags på Essity med regulatoriska frågor samt är medlem i MedTech Europe´s arbetsgrupp för UDI och Eudamed.
Tomas Wennebo är konsult, tidigare anställd på GS1 och har jobbat med standardiseringsarbete inom både SIS, ISO och GS1.
Vi fick lära oss om bakgrunden till UDI, behovet av ett gemensamt globalt produktidentifieringssystem och vilka nyttoeffekter det har för olika ekonomiska aktörer. Vi fick lära oss mer om termer som UDI-DI, UDI-PI, BUDI, UDI carrier och UDI database = Eudamed samt hur de hänger ihop. Jenny och Tomas förklarade hur man ska märka produkter på olika nivåer och vilken information som skall finnas var. Begreppet Basic UDI-BUDI-GMN förklarades i detalj och vi fick tips på hur man kan gruppera produkter under ett Basic UDI. Tomas förklarade hur GS1s system fungerar för uppbyggnad av UDI koder medan Jenny berättade hur och vilken information man ska registrera i Eudamed.
Citat från dagen:
"Skillnaden mellan BUDI och UDI. Hur man anger versionsnummer för programvara."
"Helheten. Alla bokstavsförkortningar och hur de hänger ihop. Registrering i EUDAMED."
"Betydligt bättre kunskap i ämnet."
"Hur det hela hänger ihop och var man kan läsa vidare."
"Mer kunskap om att UDI kräver ett helhetsgrepp med många funktioner/roller inblandade. Bra att också grundläggande definitioner och att få många exempel och tips att läsa vidare."
"Praktiska tips/att tänka på inför EUDAMED, mycket uppskattat!"
"Jag tar med mig en hel del information som jag kommer dela med mig vidare i organisationen av."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se