Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Digitalt erfarenhetsutbyte genomfört - Klinisk utvärdering - Kronan på verket


 
2020-10-15

Det var ett stort intresse för förmiddagens digitala erfarenhetsutbyte gällande Klinisk utvärdering. Det fanns tretton diskussionsämnen att välja mellan och varje grupp fick komma överens om vilka ämnen de ville diskutera.
Förmiddagens diskussioner gällde: CER, klinisk nytta, klinisk data, claims, CEP och CER tidkrävande, MDR och koppling till kliniskdata, risker och koppling till CER.
Grupperna gjorde mycket bra presentationer och var generösa med att dela med sig av sin kunskap.
Det kändes som att alla fick med sig något hem.
Dagens citat:
"Mycket positivt överraskad över hur bra det funkade med gruppdiskussioner i det här formatet - digitalt"
"MDGC tabellen, podcast, tänka igenom sin rational"
"Tips, idéer, andras synvinklar"
"Förhoppningsvis fortsatt diskussion med några andra som var med och vill gå mer in på djupet och byta direkta lösningar"
"Mitt första erfarenhetsutbyte och det var riktigt bra upplägg och blev bra diskussioner"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se