Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Lyckat genomförande av vårt första digitala erfarenhetsbyte med Klinisk utvärdering mot mjukvara som ämne.
 
2020-10-15

Ämnet för eftermiddagens erfarenhetsutbyte var klinisk utvärdering för mjukvara.
Diskussionerna handlade om klinisk nytta, klinisk data, prestanda parametrar, modulär hantering, datainsamling och klinisk uppföljning.
Grupperna var produktiva och levererade erfarenheter från olika perspektiv i diskussionerna.
Dagen citat::
"Back to basics: säkra att data finns att backa upp grunden i CER typ PMCF"
"Ökad förståelse för flera av de begrepp som diskuterades. Mycket bra diskussioner och jag fick ut ett par konkreta saker som jag kan använda!"
"Några bra synpunkter kring tänkandet inför granskning av tekniska filen. Också att man kan tänka väldigt olika utifrån de förutsättningar man har."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se