Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum Erfarenhetsbyte
 
Vi startade dagens Erfarenhetsutbyte med en gemensam lunch på Jonsereds Herrgård och fortsatte där efter med en kort översikt av vilka regelverk och standarder som påverkar kraven på dagens ämne.
Erfarenhetsutbytets diskussioner var kring utredning, hantering och uppföljning av avvikelser i process och produkt (CAPA), samt deltagarnas roll i förbättringsarbetet. Fokus var på kraven från myndigheter och Anmälda organ som ökar på flera fronter - risk management, post-market surveillance, klinisk utvärdering, analys av effektivitet i ett ledningssystem.
Dagens citat
"Öppenhet, glada människor och fin utsikt"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se