Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Frukostseminarie - Sahlgrenska Science Park. Mediteq
 
Helen Sandelin på Mediteq var inbjuden som dagens förläsare kring Nya krav för medicintekniska branschen.
Innan sommaren 2017 förväntas det formella beslutet om nya regelverk för medicintekniska produkter inom EU. Det innebär utökade och mer detaljerade krav kring både produkterna och aktörerna, dvs de som hanterar produkterna. Som aktör inom branschen blir det framöver ännu viktigare att förstå ansvaret som är kopplat till din roll, t.ex. när du utvecklar, tillverkar, distribuerar eller använder medicintekniska produkter.
Frukostseminariet gav deltagarna bakgrund och definitioner, samt en översikt av de kommande förändringarna och tidplanen för införande av nya regelverket inom EU. Seminariet avslutades med frågor och diskussioner från deltagarna.
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se