Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Klinisk utvärdering från Anmälda Organs perspektiv
 
Den 16 maj hölls vårens sista Mediteq Forum träff på Aktiviteten på Lindholmen. Många av oss startade med lunch på Līs Kitchen.
Vi tävlade i en uppskattad Pub Quiz ledd av Amie Smirthwaite från BSI. Hon delade med sig av sina erfarenheter från över tio års arbete som teknisk granskare för anmälda organ med fokus på kliniska utvärderingar och rapporter.
Vi fick svar på många av frågorna inom ämnet, samt en bättre förståelse för hur anmälda organ arbetar med granskning. Dessutom pratade vi kring de vanligaste misstagen och svagheterna och hur man kan undvika dem.
Som avslutning utsågs givetvis ett vinnande lag - Som fick sina priser först... Därefter fick även övriga lag sina priser.
Dagens citat
"Goda diskussioner och en trevlig föreläsning med totalt sett väldigt bra innehåll. Bra genomgång av Amie."
"Bra föreläsare hon knöt ihop trådar, bättre förståelse för processen. Tack!"
"Nya kunskaper och kontakter."
"Vi behöver börja ta diskussioner i organisationen."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se