Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Helen Sandelin föreläsare till MedTech Wests lunchseminarie
Henrik Mindedal och Helen Sandelin
Helen Sandelin
 
Den 21 september var Helen Sandelin inbjuden som föreläsare till MedTech Wests lunchseminarie, - Ny lagstiftning för patientdata och informationssäkerhet.
Under lunchseminariet fick deltagare ta del av innehållet från Mediteq Forums Temadag Patientdata och Informationssäkerhet som hölls den 5 september i ett komprimerat format. Under en timme uppdaterade Helen Sandelin deltagarna på vad som gäller kring nya lagar och regelverk samt hur dessa påverkar exempelvis patientdata för forskning och i journaler- relevant eftersom större delen av deltagarna på något sätt hanterar personuppgifter och patientdata i sitt dagliga arbete.
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se