Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Årets sista Erfarenhetsutbyte i Mediteq Forum, Att skriva klinisk utvärdering


 
Den 5 december hade vi årets sista träff i Mediteq Forum. Vi startade med en gemensam lunch på Jonsereds Herrgård och fortsatte med en kort introduktion till gällande krav på insamling av kliniska data, utvärdering och tillhörande dokumentation.
Fokus låg på att diskutera deltagarnas egna erfarenheter och deras tankar kring svårigheter och lösningar kopplat till klinisk utvärdering och dess dokumentation.
Dagens citat
"Mycket bra eftermiddag med bra diskussioner och lärorikt."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se