Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum träff- MDSAP
 
2018-10-04

Den 4 oktober hade Mediteq Forum höstens första träff. Vi gästades av Derek Nagelkerke från BSI Group som under eftermiddagen delade med sig av sina erfarenheter inom området MDSAP. Och vi hade gruppdiskussioner som var mycket uppskattat.
MDSAP - Medical Device Single Audit Program - har varit på allas läppar under en längre tid. I dagsläget är det lite oklart vilken påverkan det kommer att ha på den medicintekniska industrin.
Pilotprogrammet som inkluderat länderna USA, Brasilien, Canada, Japan och Australien är sedan mer än ett år tillbaka avslutad.
Dagens citat
"Ökade kunskaper om MDSAP och hur andra rent praktiskt hanterat audits."
"Diskussion var underbart för att skapa kunskaper!"
"Nya kontakter och fler perspektiv."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se