Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum träff - UDI and Data Management Focus
 
2018-11-13

Den 13 november gästades Mediteq Forum av Tomas Wennebo från GS1 och Steve Ellison från PRISYM ID som delade med sig sina erfarenheter angående UDI, märkning och datahantering enligt EU och FDA krav.
För ökad spårbarhet och säkerhet introduceras Unique Device Identification (UDI) i Europa genom MDR och IVDR. Det diskuterades hur man implementerar UDI, märkning och relaterad datahantering, t.ex. informationsöverföring till Eudamed.
Vi diskuterade också rollen som Basic UDI och UDI-märkning på olika förpackningsnivåer.
Dagens citat
"Kul med så många deltagare och input/ erfarenhet från olika produktkategorier"
"Mycket trevligt och lärorikt forum"
"Klart förbättrad insikt och förståelse om UDI"
"How to handle data for preparation of MDR"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se