Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Lyckat erfarenhetsutbyte med mycket diskussioner
 
2019-11-14

Det var stort intresse för Erfarenhetsutbytet Riskhantering och vi hade för första gången en hel dag.
En grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen med gemensam lunch för alla.
Ett lyckat erfarenhetsutbyte med gruppdiskussioner gällande bland annat ansvar, riskmetoder, ledningens medvetenhet, kompetens, tolkning, statiska metoder.
Grupperna tyckte bland annat att detta var det viktigaste kring Riskhantering, tvärfunktionellt kompetent engagerat team, samsyn kring rimlighet, fungerande process mm.
Citat från dagen:
"Rimlighet = patienten dör inte så ofta"
"Förbättra processen med tydligare koppling till e.g. CER/PMS"
"Ökad förståelse"
"Ökad tydlighet av vad som behövs"
"Intressant att höra hur andra jobbar med Riskmanagement"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se