Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Erfarenhetsutbyte Drunknar ni också i övergången till MDR? - Hur går det NU då?


 
2019-12-12

Den 26 november var det årets sista aktivitet i Mediteq Forum på Jonsereds Herrgård.
Maj 2020 träder det nya regelverket i kraft som ställer krav på tillverkare och aktörer inom medicinteknikbranschen som ska följas.
Vi hade för andra gången ett erfarenhetsutbyte - Drunknar ni också i övergången till MDR? - Hur går det NU då?
Det var stort intresse även denna gången och mycket diskussioner bland deltagarna och det viktigaste tyckte de bl.a. är tidplan med identifierade aktiviteter, förståelse och tolkning, fokus, acceptans och engagemang från alla inom företaget.
Citat från dagen:
"Ny energi för övergången till MDR"
"Peppa ledningen på engagemang"
"Det finns mycket kompetens där ute!"
"Skall använda detta i vårt fortsatta arbete"
"En del smått & gott kring märkning UDI"
"Kolla upp GS1īs hemsida gällande UDI"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se