Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte. Revision genomförd med många bra inputs
 
 
2021-04-20

Den 30 mars höll Mediteq Forum ett digitalt erfarenhetsutbyte gällande revisioner.
Efter en presentation av programmet, deltagare och information om MDR och Digital revision så delades deltagarna in grupper för gruppdiskussionen gällde "MDR och revision".
Varje grupp redovisade sedan för övriga grupper vilket ämne de valt samt vad de kommit fram till.
Erfarenhetsutbytet avslutades med att deltagarna skrev ner vad de ansåg var viktigt för revisionsarbetet: Bra förberedelser. Planering, tydliga kriterier. Vara förberedd och påläst. Bra plan. Engagerade kollegor som förstår nyttan. Bra Back office. Som revisor, lyssna mer än du pratar. Ha en insikt i var det kan gå fel.
Dagens citat:
"Alltid bra med mer input från moderator."
"Alltid bra att veta att fler har samma frågor och funderingar. Sätta igång med ansökan till NB för MDR audit."
"Anpassa QMS efter riskklass och riskanalys."
"Det var bra att få veta lite om vilka hinder olika företag har att brottas med i övergången mot MDR. Mycket bra saker beträffande digitala revisioner som jag tar med mig."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se