Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Rollen som PRRC
 
 
2021-10-27

I veckan som gick genomförde Mediteq Forum sin digitala träff kring den nya rollen i MDR som kallas "Person med ansvar för att regelverket efterlevs", eller PRRC som är den engelska förkortningen. Det var ett öppet forum som gästade av ca 25 deltagare med huvuddelen medlemmar i Mediteq Forum. Kunskapsnivån var hög och diskussioner blev därför väldigt givande. Hälften av deltagarna agerade just nu som PRRC i sina respektive verksamheter och det finns ett stort behov av att prata om hur detta nya ansvar skall hanteras i praktiken. Under det två timmar långa seminariet gick vi igenom:
  • bakgrund och regelverk kopplat till ansvaret
  • hur man i praktiken löser uppdraget
  • straffrätt och sanktionsavgifter
  • vad man skall tänka på om man lägger ut uppdraget
Sammanfattningsvis en intressant förmiddag men många infallsvinklar på hur man som PRRC skall agera för att lösa uppdraget på bästa sätt.
Missa inte våra kommande aktiviteter.
Dagens citat:
"Väldigt bra att deltagarna fick så stort utrymme. Intressant att höra hur företagen implementerat!"
"Bra diskussioner med olika infallsvinklar då olika roller representerades av deltagarna."
"Viktigt att ha tydligt uppdelat PRRC ansvar vs. VD/bolags ansvar och vem som signerar DoC.."
"Bra att få idéer från andra och att verifiera att vårt eget tänk är i linje med vad andra tänker. Värdeskapande med nätverk!"
"Bra material och tydligt presenterat. Bra upplägg med att bryta ut mindre grupper.."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se