Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Medicinteknik för en hållbar framtid
 
 
2021-11-25

Mediteq Forum genomförde sin digitala träff kring hållbarhet. Vi gästades av Maria Berntsson från Wellspect och Margareta Bergh från Upphandlingsmyndigheten som höll i två mycket uppskattade föreläsningar. Under eftermiddagen delade Maria och Margareta med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring hur man skapar en hållbar framtid i en medicinteknisk verksamhet. Från Maria fick vi reda på hur man kan gå till väga om man vill bygga in hållbarhet i verksamheten och från Margareta vilka förväntningar som finns från upphandlingssidan. Det fanns ett stort intresse hos medlemsföretagen, frågorna var många och det blev en intressant dialog där många olika frågeställningar diskuterades.
Som en slutsats vi konstatera att hållbarhet är ett brett område där det hittills har varit mycket upp till varje enskild verksamhet att definiera ramarna, men att det nu kommer alltmer av både lagstiftning och standarder att luta sig mot. Vi konstaterade också att de företag som ligger i framkant inom hållbarhet står bättre rustade inför framtiden, och att det kommer att bli en konkurrensfördel, inte bara i striden om att vinna upphandlingsavtal men även i kampen om nya medarbetare.
Sammanfattningsvis en mycket intressant eftermiddag med mycket råd och inspiration. Stort tack till våra föreläsare!
Dagens citat:
"Konkreta tips för hur man kan börja med sitt hållbarhetsarbete. En målbild av hur det skulle kunna se ut i framtiden efter lyckat införande av hållbarhetsarbete."
"Inspiration för att ta tag i de stora utmaningarna som finns inom hållbarhet."
"Jättebra och innehållsrikt! Tycker det var en bra blandning att få information från både privat företag och offentliga sektorn."
"Mycket intressant att även Medtech-branschen börjar prata hållbarhet."
"Mycket bra träff med bra och intressanta presentationer!"
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se