Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Generös information om märkning av Christian och Susanne från Wellspect
 
 
2022-04-08

Med anledning av att två nya standarder, ISO15223-1 och ISO20417, publicerats på området märkning av medicintekniska produkter så var temat för mars månads Mediteq Forum: märkning och Skryt rätt med vett på din etikett. Vi gästades av Susanne och Christian som pratade om hur Wellspect tänkt runt märkning och annan produktinformation. De delade generöst med sig av Wellspects resa och tankar kring märkning. Efter den praktiska demonstrationen presenterades standarderna och de skillnader som är viktiga att uppmärksamma samt på hur man kan använda dem i sitt dagliga arbete.
Dagens citat:
"Inspirerande och bra med input från andra verksamheter."
"Föreläsarna gav ett mycket gott och kompetent intryck."
"Belysande med företag som gått igenom MDR-certifiering."
"Bra upplägg och alltid givande tillfällen."
"Bra forum."
"Viktiga aspekter från nya ISO15223-1:2021 och GSPR."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se