Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Kan AI prediktera patientvård?
 
 
2022-04-28

Mediteq Forum gästades den 26 april av Olof Mogren, Rise, Bengt-Arne Sjöqvist, Chalmers University of Technology & MediMatix Consulting AB, Saga Helgadottir, Postdoc at Uppsala University/SciLifeLab och Helen Sandelin från Mediteq. Presentatörerna delade med sig av sin spännande resa som i korthet kan beskrivas som AI's utveckling, nutid och framtid. Genomgång av EU's föreslagna "AI Act" knöt ihop eftermiddagen med de regulatoriska kraven och CE-märkning för AI produkter. Dialogen med deltagarna visar att samarbete mellan industrin och akademin är en möjlig väg att hantera datautmaningen. Vi tar med oss alla insiktsfulla erfarenheter i det fortsatta arbetet med framtidens utveckling av AI-produkter inom vård och medicinteknik.
En av presentatörerna avslutade dagen med att säga - Är AI "rätt väg" för vård och medicin? Blir det inte mer fel om vi avstår från att använda AI i vård och medicin?
Dagens citat:
"Jag är helt nybörjare i ämnet och fick en mycket bra grund att bygga vidare på."
"AI Act, som jag inte fångat upp tidigare. Den behöver vi ta till oss."
"Tack för en bra och innehållsrik digital träff."
"Bra upplägg med både grundläggande info om AI och exempel på användningsområden."
"Bra blandning av föreläsare och ämnen. Lagom långa presentationer. Det digitala formatet funkar riktigt bra för denna typ av information."
"Bra orientering i ett område som kommer att dyka upp mer och mer."
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se