Services   |   About us   |   News   |   Contact
 
Den 5 september hölls höstens första träff i Mediteq Forum på Aktiviteten Lindholmen, en temadag kring Patientdata och informationssäkerhet.
Vi fick genom dagen föreläsningar av experter inom området, vi gästades av Gustav Malis juridisk informations-säkerhetsexpert från Secure State AB som orienterade oss om lagar och juridiska aspekter på informationssäkerhet för vården inklusive GDPR, PDL och journalföring.
Björn Klug verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet och ledningssystem bl.a. ISO 27001 från Verksamhetsfokus Sverige AB som gav oss information kring hur blir en medicinteknisk produktinformations-säker? Kan ISO 27001 hjälpa till?
Hans kollega Rickard Svenningsson, personcertifierad etisk hackare och säkerhetsanalytiker, revisionsledare för ISO 27001 samt medlem i TK318 som utvecklar ISO 27000-seriens standarder var på plats också.
Jessica Ylvén 1:e Ingenjör, Medicinteknisk säkerhet, Medicinsk Fysik och Teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Gruppledare för MT-säkerhetsnätverket inom LfMT informerade oss kring riskhantering av nätverksanslutna MT-produkter inom sjukvården.
Samt Kjell Andersson Medicinteknisk Civilingenjör, SI-samordnare MT på Skaraborgs Sjukhus, Objektspecialist MT med samordningsansvar inom IT-objekt Diagnostik och Utredning VGR, Gruppledare för SI-nätverket inom LfMT gav oss information kring hantering av patientdata – PDL i praktiken
Under dagen togs det upp svårigheter och fallgropar kring dessa ämnen. Vi avslutade dagen med en givande paneldiskussion kring riskhantering.
Dagens citat
"Bra bas för att förstå vilka lagar etc. som är applicerbara."
"Väldigt bra föreläsare och ett bra program."
 
Sign up for
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se