Services   |   About us   |   News   |   Contact
Mediteq Forum digitala träff - Brexit genomfört med stort intresse
 
 
2021-03-18

Mediteq Forum digital träff - Brexit. Vi gästades av Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren och Per Sundström från QAdvis som höll i två mycket uppskattade föreläsningar. Under eftermiddagen delade Peter och Per med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring export/import och regulatoriska frågor kopplat till Storbritannien och Brexit. Det fanns ett stort intresse hos medlemsföretagen, frågorna var många och det blev en intressant dialog där många olika frågeställningar diskuterades. Under den 4 timmar långa eftermiddagen blev slutsatsen att:
  • Brexit och dess följder gäller from 2021-01-01.
  • MHRA kommer att reglera medicinteknik i Storbritannien och man lutar sig nu mot ett eget regelverk.
  • CE-märkning kommer även fortsättningsvis att erkännas i Storbritannien fram till den 30 juni 2023.
  • Certifikat som utfärdats av EU-erkända anmälda organ kommer även fortsättningsvis att gälla för den brittiska marknaden fram till och med den 30 juni 2023.
  • EU erkänner inte längre brittiska anmälda organ.
  • Irland får specialregler.
  • För försäljning krävs en UK Rep och UKCA märkning.
Följderna av Brexit blir även ökad administration och ökade kostnader för ekonomiska aktörer både i och utanför Storbritannien.
Sammanfattningsvis en mycket intressant och fullmatad eftermiddag med högaktuell information. Stort tack till våra föreläsare! Missa inte våra kommande aktiviteter!
Dagens citat:
"Bra möte, trevligt arrangemang och allmänbildande vad gäller tullkrav."
"Mycket bra föreläsare."
"Tull regler, Baskunskap kring Brexit, viktiga datum att registrera medicin tekniska produkter i MHRA databas."
"Avdelningen som handlade om UKRP och UKCA då det berör mitt arbetsområde!"
"Tips och viktig info att beakta vid handel med UK. Regulatoriska krav, viktiga datum, märkning och UKRP."
"Högaktuellt och bra tema!"
 
Sign up for
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se