Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Kompetens   |   Konsulter   |   Kundprojekt   |   Jobba hos oss
Lång och bred erfarenhet ger säkra och snabba resultat. Mediteq
 
Företaget Mediteq startades 2007 av Helen Sandelin och har idag utvecklats till ett litet konsultbolag med stora ambitioner. Helen Sandelins arbete med medicinteknik och IT-system påbörjades redan 1995, vilket skapar en stabil grund för Mediteq och vår framtida utveckling.
Mediteq finns representerad i två av Sveriges kommittéer för utveckling av internationella standarder:
IEC Teknisk Kommittée 62 -
utvecklar standarder kring elektriska medicintekniska produkter
ISO Teknisk Kommittée 355 -
utvecklar standarder kring kvalitetsledningssystem för medicinteknisk produkter
ISO Teknisk Kommittee 334 -
utvecklar standarder kring Hälso- och sjukvårdsinformatik för medicintekniska produkter
Representation i dessa tekniska kommittéer ger Mediteq en möjlighet att vara först med kunskap kring uppdateringar, tillägg och förändringar i nu gällande standarder, samt med information om kommande standarder och hur dessa skulle kunna påverka företag inom medicinteknik.
Mediteq är medlemmar i MEDEA, en branschorganisation för konsulter inom medicinteknik. MEDEA startades på initiativ från Läkemedelsverket (LV), och syftar till att öka transparensen och utbyte av information mellan LV och konsultbolag inom medicinteknik. Vi är även medlemmar i Regulatory Affairs Professional Society (RAPS), vilket är en internationell organisation för regulatoriska experter inom medicinteknik.
Våra kunder är stort internationella företag, små- och medelstora företag, företag som genomgår omorganisation, innovativa start-ups och organisationer inom hälso- och sjukvård.
Mediteq har bland annat arbetat med följande produkter:
  • EKG och patient monitorering
  • Elektroniska journalsystem
  • Ventilatorer
  • Sterila produkter, exempelvis för sårvård
  • Sjukhussängar
  • Kommunikation- och larm system
  • Produkter för IVF
  • Implantat
  • Flera typer av analytisk mjukvara
  • IVD inklusive mjukvara
Mediteq driver också kompetensnätverket Mediteq Forum.
 
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se