Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum - Kompetens är kunskap och erfarenhet i kombination
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare, konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Forumet fokuserar på kvalitet och lagkravsfrågor (regulatory affairs) för medicintekniska produkter och IT-system.
Syftet är att skapa en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer aktiva inom medicinteknik.
Mediteq Forum arrangerar alla sina aktiviteter i Göteborgsområdet.
Ladda ner informationsblad om Mediteq Forum.
Är inte ert företag/er organisation medlem i Mediteq Forum? Skicka en förfrågan till forum@mediteq.se
 
Kommande aktiviteter:

Mediteq Forum DIGITAL Träff - Export till UK efter Brexit den 25 februari 2021. Läs mer
2021-02-01
Mediteq Forum DIGITALT Erfarenhetsutbyte - Roligare revisioner i vår nya sköna värld.
30 mars 2021. Läs mer
2021-02-01
Mediteq Forum DIGITAL Träff - "Säll är den som har till rättesnöre att tänka eftermarknadsuppföljning före" - Tage Danielsson. April 2021.
Läs mer
2021-02-01
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se