Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum - Kompetens är kunskap och erfarenhet i kombination
 
Mediteq Forum är ett kompetensnätverk för tillverkare, underleverantörer, användare, konsulter och distributörer som alla hanterar medicintekniska produkter i sitt dagliga arbete. Forumet fokuserar på kvalitet och lagkravsfrågor (regulatory affairs) för medicintekniska produkter och IT-system.
Syftet är att skapa en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer aktiva inom medicinteknik.
Mediteq Forum arrangerar alla sina aktiviteter DIGITALT nu, men normalt sett genomför vi dem i Göteborgsområdet. Vi hoppas att vi även i framtiden kan erbjuda er både och.
Ladda ner informationsblad om Mediteq Forum.
Är inte ert företag/er organisation medlem i Mediteq Forum? Skicka en förfrågan till forum@mediteq.se
 
Kommande aktiviteter:

Mediteq Forum Innovation - CE-märkning för innovatörer och entreprenörer den 12 maj 2022. Läs mer
2022-04-08
Mediteq Forum DIGITAL träff - Hur skyddar du företagets kunskapsbank och affärshemligheter? Välkommen den 24 maj 2022. Läs mer
2022-02-15
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se