Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Aktiviteter   |   Medlemskap   |   Medlemmar
Mediteq Forum arrangerar två typer av aktiviteter
 
Medlemsträff
Medlemsträffar arrangeras ungefär 4 gånger per år.
Träffarna hålls vanligtvis under en eftermiddag och ger deltagarna en chans att lyssna på intressanta gästföreläsare och träffa kollegor från andra företag och organisationer. Det finns oftast möjlighet till gemensam lunch innan träffen startar.
Varje träff har ett bestämt ämne, inom vilket nyheter, förändringar och kommande utmaningar presenteras och diskuteras. Fokus för träffarna är HUR kraven ser ut och VAD som krävs för att uppfylla dem.
Erfarenhetsutbyte
Erfarenhetsutbyte arrangeras ungefär 2 gånger per år, och är ett tillfälle för medlemmarna att utbyta bra och lärorika erfarenheter i en avslappnad och inspirerande miljö kring ett specifikt ämne. Varje deltagare ska ha goda erfarenheter inom ämnet för aktiviteten och antalet deltagare är begränsat till 20 deltagare.
Erfarenhetsutbytet börjar med att alla deltagarna äter gemensam lunch, som sedan följs av en eftermiddag fylld av intressanta och inspirerande diskussioner. Innan aktiviteten har alla deltagare skickat in erfarenheter och specifika frågor som de vill diskutera. Alla deltagare är på så vis delaktiga i att bygga upp agendan.
 
Kommande aktiviteter:

Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte - Bli granskad lätt och spara fett! - Bedömning av NB utan onödiga avvikelser. Välkommen med din anmälan till den 27 september 2022. Läs mer
2022-06-23
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se