Tjänster   |   Om oss   |   Nyheter   |   Kontakt
Konsulttjänster   |   Utbildning   |   Mediteq Forum
Anpassad utbildning baserad på era behov. Mediteq
 
Mediteq erbjuder utbildningar inom hela det medicintekniska området inklusive elektriska produkter och IT-system. Vi erbjuder både öppna och anpassade utbildningar, föreläsningar och workshops. Innehållet kan planeras utifrån era önskemål och behov. Vi utbildar på plats hos er, våra utbildningslokaler eller på distans.
Omfattning och längd på våra utbildningar varierar från en halvdags introduktion till tvådagars fördjupning beroende på deltagarnas förutsättningar och önskemål. Utbildningen kan skräddarsys för er organisation och produkttyp, t.ex. specifika krav för implantat eller om era produkter är elektriska eller består av mjukvara.
Vårt mål är att deltagarna ska få med sig praktisk förståelse och verktyg för att kunna agera i den egna verksamheten. Därför blandar vi alltid teori med övningar, gruppdiskussioner och andra interaktioner.
Mediteq erbjuder utbildningar inom följande områden för medicintekniska verksamheter:
  • Regelverk och CE-märkning - Intresseanmälan-MDR och IVDR Utbildning
  • Ledningssystem
  • Internrevision
  • Riskhantering
  • Produktframtagning
  • Praktisk säkerhet och ansvar
  • Standarder och deras tillämpning (exv. IEC 60601, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, m.fl.)
  • Klinisk utvärdering och uppföljning
Vi utbildar med glädje och energi, och har alltid ert behov i fokus!
Vill ni prata utbildningsbehov med oss? Eller beställa kundanpassad utbildning?
Kontakta oss på utbildning@mediteq.se

Allmänna villkor
 
Vi är utbildningsledare hos SIS, och på så sätt kan du delta i grundutbildning med oss. För anmälan och mer information se sis.se
Prenumerera på
Mediteq Info
Mediteq Svenkebo AB
Kanalstråket 1, SE-433 76 Jonsered
+46 31 774 25 00 contact@mediteq.se